Charter kwaliteitsdienstverlening

De schuldcoaches die via dit platform hun diensten aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Zij zijn ervaren professionals met een doorgedreven gespecialiseerde opleiding en een ruime praktijkervaring. Jaarlijks nemen zij met regelmaat deel aan diverse sectoropleidingen en vormingsdagen waaronder o.a. deze in het kader van de verplichte permanente vorming voor advocaten (verplicht door de OVB - Orde van Vlaamse Balies).

Premium Service Garantie: Ervaart u ondanks onze kwaliteitsvoorzorgen toch een probleem met de dienstverlening van een schuldcoach die via dit platform diensten aanbiedt, gelieve dan contact op te nemen met ons. Wij beantwoorden uw vraag binnen de 48u (ma–vr). Indien nodig contacteren wij de betrokken advocaat om de kwestie te bespreken en een oplossing voor u te vinden.

De schuldcoaches vermeld op het platform sos-schulden.be hebben ter bevestiging van onze 'Premium Service Garantie' een kwaliteitscharter ondertekend. 

Het kwaliteitscharter omvat afspraken en engagementen rond:

  • Snelheid van contactname
  • Communicatie en bereikbaarheid tijdens het traject
  • Minnelijke regelingen
  • Expertise in schuldcoaching en opstellen van afbetalingsplannen
  • Bijscholing in materies rond financieel beheer bij schulden
  • Onafhankelijkheid
  • Deontologie
  • Informatieverstrekking
  • Feedback over de dienstverlening

Download het charter.