Wat is een schuldcoach


De schuldcoach tracht als onpartijdige derde de precieze aard en de omvang van de schuldenlast in kaart te brengen. Dit zal tot globaal onderzoek leiden naar de solvabiliteit en aanzuiveringsmogelijkheden van de schuldenaar.

Met schuldcoaching trachten we een flexibele, laagdrempelige oplossing te bieden die voor de schuldenaar minder ingrijpend is dan bijvoorbeeld de wettelijk geregelde procedure van collectieve schuldenregeling, doch garanties biedt op een kwaliteitsvolle en onafhankelijke schuldhulpverlening. Het biedt ook voor de schuldeiser een sneller perspectief op betaling van minstens een deel van de hoofdsom en dit zonder het sneeuwbaleffect ten gevolge van incasso- en deurwaarderskosten. Contacteer een schuldcoach

Doel van schuldcoaching


De begeleiding heeft als doel schulden in een vroeg stadium aan te zuiveren door het gekende sneeuwbaleffect van aanmaningen en deurwaarderskosten een halt toe te roepen.

Doel van de schuldcoaching is om binnen een redelijke termijn de totaliteit van de schulden voor de schuldenaar in kaart te brengen.

Voordelen en kostprijs van een schuldcoach


Kostprijs

  • een vaste & correcte prijs voor het ganse traject
  • tarieven worden in overleg met uw schuldcoach besproken
Er zal steeds rekening gehouden worden met uw inkomsten en financiële situatie.

Voordelen

  • Een flexibele, laagdrempelige oplossing
  • Geen onbeschikbaarheid van het vermogen
  • Met kwaliteitsgaranties : sociaal verantwoorde en juridische begeleiding
Contacteer een schuldcoach