Een faillissement vermijden. Begeleiding door een schuldcoach.

Wil je een faillissement vermijden dan kan een onafhankelijke schuldcoach jou helpen bij het opstellen van een voor jou haalbaar afbetalingsplan. Jij beheert dan nog steeds zelf je rekeningen maar je krijgt gepaste hulp en advies bij het opvolgen van je afbetalingen.

De schuldcoaches van Schuldcoach.Vlaanderen kiezen voor een sociaal verantwoorde schuldbegeleiding. We bespreken samen in alle discretie jouw financiële situatie en geven administratieve en juridische ondersteuning op maat. Indien de schulden niet betwist worden, kunnen wij met de schuldeiser, incassobureau of gerechtsdeurwaarder, een afbetalingsplan overeenkomen. Wij trachten jouw financiële problemen snel en binnen de mate van je eigen financiële mogelijkheden op te lossen. Jij behoud zelf ook alle controle over je rekeningen en betalingen.

Bedragen jouw schulden minder dan 10.000 euro? Met behulp van een onafhankelijke schuldcoach worden er afspraken gemaakt met je schuldeisers.

Is uw situatie reeds te vergevorderd en blijkt een minnelijke regeling niet meer mogelijk, dan verstrekken wij u advies m.b.t. de eventuele gerechtelijke insolventieprocedures (faillissement, WCO-procedure, schuldbemiddeling). Deze procedures kunnen u bescherming bieden tegen uw schuldeisers en geven u de mogelijkheid om uw persoonlijke situatie te verbeteren of definitief op te lossen.

Schuldcoach voor ondernemers contacteren

5 tips om een faillissement te vermijden

 1. Maak een balans op

  Je hebt door de terugval aan economische activiteit nu tijd om een inventaris op te maken. Een beeld van de geschiedenis van je bedrijfsvoering zorgt voor duidelijkheid over de actuele situatie. Een transparante en accurate boekhouding is essentieel. Het doel is om liquiditeit te behouden, om indien mogelijk uitstel van betaling en het onderzoeken van de kansen op herstel van het bedrijf. "

 2. Blijf in contact met uw leveranciers en klanten

  Probeer niet in de verleiding te komen om niet in te gaan op verzoeken van schuldeisers. Telefoons en e-mails moeten beantwoord worden, ook al is dat soms lastig en erg stresserend. Na jouw moeilijke economische periode zal je hen bij een doorstart allicht opnieuw nodig hebben. Verstop je dus niet want dan geef je signalen die bij de schuldeisers een rood licht doen branden. Het risico is dat je relaties verslechteren en uitmonden in procedures die je schuldeisers tegen jou instellen. Hou ook de relaties met je klanten op peil. Ook zij zullen een sleutelrol blijven spelen wanneer het weer beter begint te gaan. Laat je klantenrelatie niet verwateren, ook al genereren zij nu niet meteen geld.

 3. Focus op strategische uitgaven en activiteiten

  De eerste prioriteit is om kosten te besparen die overbodig zijn geworden. Bedrijven die tijdelijk niet meer actief zijn, kunnen bepaalde vergoedingen schrappen of verlagen. Denk dan aan diverse abonnementen, schoonmaakdiensten, onderhoudscontracten, wagenpark, …

 4. Onderhandel met je schuldeisers

  Wanneer je bij je schuldeisers een eerlijk beeld geeft over jouw uitzonderlijke omstandigheden is de kans op een akkoord over een deadline of een betalingstermijn reëel. Onderhandelingen kunnen tot goede resultaten leiden. Denk maar aan het vaak voorkomend uitstel van betaling in het kader van huurovereenkomsten. Let wel, niet alle onderhandelingen zullen tot een gunstig resultaat leiden. Maar als ondernemer moet je het blijven proberen.

 5. Maak gebruik van steunmaatregelen van de overheid

  In tijden van crisis komen de federale en regionale overheden vaak met extra steunmaatregelen naar voor. Informeer je en maak er gebruik van. Het kan het verschil betekenen tussen zwemmen en kopje onder gaan. Denk maar aan de crisiswaarborg, het Vlaams Beschermingsmechanisme, de Vlaamse aanmoedigingspremie, de handelshuurlening, het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, de tijdelijke werkloosheid Covid-19, het betalingsuitstel en garantieregeling ondernemingskredieten, het afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen, het uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen, de compensatie en uitstel van betalingen aan de RSZ, …

Schuldcoach voor ondernemers contacteren

Afbetalingsplan maken?
Contacteer een
schuldcoach
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de schuldcoach in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de schuldcoach. 

Deze telefonische kennismaking is gratis en verplicht u tot niets. 

Indien u in een volgende fase beslist om over te gaan tot de opstelling en indiening van het verzoekschrift collectieve schuldenregeling dan is dit gratis als u pro deo gerechtigd bent.

De schuldcoaches die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

 • Aandacht voor de mens achter de schulden
 • Transparantie in het dossierverloop
 • Open en constructieve communicatie
 • Discrete en respectvolle aanpak
 • Duidelijk zicht op de kostprijs
 • Gerechtelijke waarborgen en controle

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter